УВЕДОМЛЕНИЕ ПИ № 015126, М-Т ЛАЛЕТО, ГР. КАБЛЕШКОВО

  • Дата на добавяне: 04/05/23
  • Съобщение Актуализиран: 2024-04-04 12:41:22
  • Ref. number: lale

  Описание

  Бългериън Риъл Естейтс ООД, ЕИК: 206012118 адрес: с.Кошарица, в.з. Чолакова чешма, ул. Средна гора 4, общ. Несебър, обл. Бургас, моб: 0887 737370, като собственик на имот, ПИ № 002445, идентификатор 35033.15.126, местност ”ЛАЛЕТО ” гр. Каблешково, Община Поморое, обл. Бургас, чрез управителя Станислав Петров,

  УВЕДОМЯВАМ заинтересованото население, че за имота е изготвен проект за ,,Две жилищни сгради – еднофамилни къщи“, всяка с обособено индивидуално дворно пространство.

   

  This style property is located in is currently and has been listed on Bulgarian Real Estates. This property is listed at . It has bedrooms, bathrooms, and is . The property was built in year.