УВЕДОМЛЕНИЕ ПИ № 015126, М-Т ЛАЛЕТО, ГР. КАБЛЕШКОВО

Бългериън Риъл Естейтс ООД, ЕИК: 206012118 адрес: с.Кошарица, в.з. Чолакова чешма, ул. Средна гора 4, общ. Несебър, обл. Бургас, моб: 0887 737370, като собственик на имот, ПИ № 002445, идентификатор 35033.15.126, местност ”ЛАЛЕТО ” гр. Каблешково, Община Поморое, обл. Бургас, чрез управителя Станислав Петров,

УВЕДОМЯВАМ заинтересованото население, че за имота е изготвен проект за”Изграждане на ваканционно селище”, предвижда изграждане на сгради, алеи, паркинг и парково пространство.

 

Posted in Uncategorised

Thursday May 04 6:19 pm

No Comments

Contact Us

7 Pyasatsite, Ground Floor, Office 5

Nessebar, Burgas, Bulgaria

 

+359 887 737370

 

sales@bulgarianrealestates.com